3 forsøg på at tænke skulpturen op i større skala / Three attempts with sculpture in large scale
2008-2010

udkik, udsigt, udsnit / a lookout, a view, a section
2008

Model af et fotografi af et kort sekund / Model of a photograph of a short second
1995