Virum Gymnasium / Ny skulptur / Virum High School / New sculpture
2011

Model: landskabsintegreret skulptur ved Virum Gymnasiums nye tilbygning / Model: landscape integrated sculpture to Virum High School.
2010